Så fungerar miljömärkning av möbler

 En möbel är ofta byggd av många olika komponenter för att ha god kvalitet och funktion. Ta en titt på exempelvis din skrivbordsstol – hur många delar innehåller den? Vilka material består delarna av?

En miljömärkt möbel uppfyller standardiserade tester och bestämda krav från råvara till avfall gällande kvalitet, innehåll och miljö- och hälsoskadliga ämnen. Dessutom kan miljömärkningen ha krav på att producenten ska arbeta med ständiga förbättringar. Miljömärkningen hanterar alla sorters material i komponenterna – såväl plast som trä och metall med flera.

Det finns flera olika system för att miljömärka hela möbler eller komponenter i möbler. De vanligaste miljömärkningarna av möbler i Sverige är Möbelfakta och Svanen. EU:s märkning Ecolabel har också blivit ett miljömärkningsalternativ för nyproducerade möbler.

 

Spårbarhet

När vi på något sätt skall återbruka en möbel är det en stor fördel om vi känner till hur den gamla möbeln är beskaffad. Vad består den av, finns det farliga ämnen i den med mera är viktiga frågor. Det finns behov av ett system som kan spåra upp data om en möbel som skall återtillverkas. Vi kallar det här för spårbarhet.

Ett system för spårbarhet behöver bestå av två delar. För det första behövs något som gör att man kan identifiera en gammal möbel; det kan vara så enkelt att man stämplar ett nummer på den när den tillverkas som kan läsas när den skall återtillverkas. Det finns också mer avancerade system för identifiering som exempelvis streckkod, QR-kod eller RFID-taggar.

Det andra som behövs är att man på ett strukturerat sätt samlar information om produkten som man kan finna när den skall återtillverkas. En grundläggande, viktig data är vilka material den består av. Det finns också mycket annan information som kan vara bra vid en återtillverkning, exempelvis möbelns vikt eller vilka verktyg som behövs för att montera/demontera möbeln.

 

Vad planerar vi att göra i projektet?

I projektet ”Affärsmodeller för cirkulära möbelflöden – Steg 3” kommer vi att ta fram och testa ett förslag på system för spårbarhet där man genom en streckkod, QR-kod eller liknande kan identifiera produkten och få information om den.

Har du frågor om hur Cirkulära möbelflöden ska arbeta med märkningsfrågor? Kontakta Hanna Lindén, RISE IVF!

 

Vår definition av återbruk

Ordet ”återbruk” kan ha många betydelser i många olika sammanhang. I vårt arbete med cirkulära affärsmodeller använder vi ”återbruk” som ett samlingsbegrepp för att på olika sätt använda hela eller delar av möbler effektivare. Vi vill i projektet uppmuntra till alla olika affärsmodeller som innebär ett utökat användande av hela eller delar av möbler, och vår ambition är en högre grad av återanvändning än ren materialåtervinning.

När vi tolkar begreppet ”återbruk” innefattas:

  • Återanvändning (reuse)
  • Reparation (repair)
  • Renovering (refurbishment)
  • Återtillverkning (remanufacturing)
  • Delning (sharing)
  • Förlängd livslängd (prolonged lifetime)

Däremot så inkluderar vi inte:

  • Återanvändning av material (recycling)

Inom projektet menar vi med ”återbruk” att:

  • en produkt, eller delar av en produkt repareras, renoveras eller återtillverkas för användning av en ny eller befintlig kund/brukare
  • utan förändring används för ett nytt ändamål (dvs. där fysisk placering, användningsområde, ägande eller brukare av produkten har ändrats).

 

Korta fakta om miljömärkningar

Lär dig mer om några miljömärkningssystem som är vanliga i Europa! Vill du läsa mer om miljömärkningar? Läs rapporten Guide för hantering av märkning, certifiering och kemikaliefrågor för möbler i cirkulära system 

 

Miljömärkning av möbler

 

Möbelfakta

Möbelfakta logoMöbelfakta är ett referens- och märkningssystem för möbelindustrin, som drivs, utvecklas och underhålls av TMF (Trä- & möbelföretagen). Systemet inkluderar krav på kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande. Möbeln måste uppfylla krav på bl.a. säkerhet/funktion, ytors motståndskraft, brandkrav, textilkrav, mått och i förekommande fall akustik. Det sociala ansvarstagandet säkerställs med kartläggning och riskanalys av möbelproducentens leverantörskedja där man måste uppfylla krav enligt FN:s uppförandekod the Global Compact kompletterat med krav på arbetsmiljö.

Läs mer om Möbelfakta http://www.mobelfakta.se/

 

Svanen

Nordiska Ministerrådet startade 1989 Svanenmärkningen för att hjälpa nordiska konsumenter göra bra val för miljön. Svanen har även sällskap av EU:s miljömärke EU-Ecolabel. I Sverige ansvarar det statliga bolaget Miljömärkning Sverige för både Svanen och EU-Blomman. Arbetet drivs på uppdrag av regeringen, utan vinstsyfte. Svanen ställer miljö- och klimatkrav inom drygt 60 olika produktkategorier, och produkterna som kan bli Svanenmärkta bedöms utifrån hela livscykeln. Det betyder att produktens hela miljöbelastning bedöms, allt från energianvändning, vattenförbrukning, kemikalier, avfall, m.m.  Svanenmärkta möbler uppfyller miljökrav på råvaror som trä, metall, stoppning och plast.

Läs mer om Svanen http://www.svanen.se/

EU Ecolabel

EU Ecolabel är EU:s officiella miljömärkning, tidigare benämnd EU-blomman. Kraven för märkningen tas fram av ansvariga organ i EU:s medlemsländer. Certifieringen märker både varor och tjänster och granskas som Svanen, ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla miljö-, funktions- och kvalitetskrav.

Läs mer om EU Ecolabel http://www.svanen.se/Vara-tva-markningar/EU-Ecolabel/

 

Projektledning:

RISE Research Institutes
of Sweden

Pin It on Pinterest

Share This

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng