”Om cirkularitet.se

 

Cirkularitet.se är en webbplats som drivs av ett flertal projekt kopplade till cirkularitet och möbler.


Hållbar interiör

Idag finns det många tillgängliga miljöcertifieringssystem för den byggda miljön, till exempel LEED, BREEAM, men samtidigt finns en brist på standarder som tillämpar ett inredningsperspektiv. ”Hållbar Interiör” är en miljömärkning för inredningsprojekt där målet är att bli ett verktyg för inredningsarkitekter och andra som arbetar med interiörer för att säkerställa kvalité och hållbarhet i inredningsprojekt. Nu går projektet in i steg 2, där man bland annat ska ta fram miljökriterier som ska används i ett kommande digitalt verktyg och certifieringssystem.

Projektet pågår:  mars 2021 – feb 2023

Finansiär: Vinnova

Partners: Indicum, Voidmark, Tengbom, Västra Götalandsregionen, Malmö stad, Tenant & Partner, JKK, Svanen, Input Interiör, RISE, RP, Rekomo, Sajkla, Trä- och möbelföretagen, Flokk, Stolab, Lundbergs Möbler, Ogeborg

Kontakt: Robert Boyer, RISE robert.boyer@ri.se 

Läs mer: www.hallbarinterior.se 


 

Hinder och drivkrafter för cirkulär belysning

Projektet vill öka förståelsen mellan leverantörer och kunder för hur behovet av ljus kan tillgodoses, och vilka risker, möjligheter och förutsättningar som skiljer anskaffande av ljus i ett linjärt relativt i ett cirkulärt affärssystem. Genom fallstudier och branschdialog kommer projektet att kartlägga privata och offentliga kunders vilja och möjlighet att agera cirkulärt i relation till sitt behov av ljus inomhus. Projektet sker i bred samverkan över affärsekosystemet, från tillverkare och leverantörer till kunder och branschorgan. Målet med projektet är att ta fram en empiriskt grundad hypotes kring vad som hindrar kunder att köpa ljus som tjänst, och med den kunskapen ge förslag på hur produkter, tjänster och/eller affärsmodeller kan utvecklas i en mer cirkulär ekonomi.

Projektet pågår: Augusti 2020 – Maj 2022

Finansiär: Energimyndigheten

Partners: RISE Research Institutes of Sweden, Brighteco, Chalmers industriteknik, Castellum, Tierpsbyggen och LED Lease

Kontakt: Emma Rex, RISE emma.rex@ri.se 

Läs mer: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/hinder-och-drivkrafter-for-cirkular-belysning


Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden

Projektet syftar till att öka resurseffektivitet, minska klimatpåverkan och öka konkurrenskraften genom att ta fram scenarier för hur möbelbranschen kan bli cirkulär. Målet är att sammanställa aktuell forskning och att ta fram scenarier som ger underlag för en konsekvensanalys som visar vilka förändringar som behövs för en systemomställning mot ökad cirkularitet. Projektet kommer att hjälpa olika aktörer att förstå vilken roll man kan spela i en cirkulär omställning och ge exempel på områden som förutsätter samverkan mellan olika aktörer. 

Projektet pågår: Juni 2020 – Juni 2021

Finansiär: Västra Götalandsregionen

Partners: RISE, Skaraborgs kommunalförbund, Lerums kommun, Substitutionscentrum, Västra Götalandsregionen, White, Samhall, Input Interiör, Interior Cluster, Lammhults, Branschorganisationerna TEKO och Trä- och möbelföretagen.

Kontakt: Emma Rex, RISE emma.rex@ri.se

Läs mer: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/framtidsscenarier-for-cirkulara-mobelfloden


Myndighetsdialog cirkulär ekonomi

Projektet ”Myndighetsdialog cirkulär ekonomi” syftar till att identifiera utmaningar och möjligheter relaterat till cirkulär ekonomi och produktrelaterad lagstiftning och krav, för att på så sätt underlätta cirkulär ekonomi i praktiken. Eftersom det är en ny praktik finns olika tolkningar av produktlagstiftning i ljuset av cirkulära produkter och produktflöden. I denna process är samarbete och kunskapsdelning mellan myndigheter och industri en viktig del. Inom projektet kommer därför bland annat två stycken rundabordssamtal arrangeras med myndigheter och bransch för att ha en samlad dialog.

Projektet pågår: Maj 2020 – Juni 2021

Finansiär: Vinnova

Partners: RISE, Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, TMF, Trä- och Möbelföretagen

Kontakt: Hanna Lindén, hanna.linden@ri.se, 010-228 46 75

Läs mer: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/myndighetsdialog-cirkular-ekonomi 


Kunskapsöverföring för cirkulära affärsekosystem

Projektet ”Kunskapsöverföring för cirkulära affärsekosystem” syftar till att påskynda övergången till resursproduktiva cirkulära affärsmodeller för västsvenska textilier, möbler och bilaktörer. Detta görs genom att underlätta samarbete mellan aktörer och överbrygga befintliga eller lovande cirkulära affärs-, design- och produktionslösningar mellan de tre branscherna.

Projektet har tre målgrupper:

1. Cirkulära förändringsagenter i tillverkningsindustrin inom textil, möbel och fordonsindustri. Det kan vara individer som arbetar med affärsutveckling, design, innovation, förändringsledning och miljöfrågor i organisationerna och som har uppdrag att arbeta med att ta fram cirkulära affärserbjudanden och konceptuella designförslag.

2. Beslutsfattare: Beslutsfattare i tillverkningsföretag som skall fatta beslut om att finansiera och implementera cirkulära affärsmodeller

3. Tillväxtföretag inom regionen: Spridning genom goda exempel, erfarenheter och lärdomar förväntas hjälpa tillväxtföretag att våga utmana sin befintliga affärsmodell och börja testa cirkulära lösningar i större utsträckning än vad som sker idag.

Projektet pågår: Januari 2020 – Mars 2021

Finansiär: Västra Götalandsregionen

Partners: RISE Research Institutes of Sweden, företag från textil-, möbel- och fordonsindustrin

Kontakt: Thomas Nyström, RISE thomas.nystrom@ri.se

Läs mer: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/kunskapsoverforing-cirkulara-affarsekosystem

 


Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden

***Avslutat projekt***

Projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden” startades med syfte att
visa hur en bransch konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Projektet ville möta
samhällets behov av minskat resursbehov och mer hållbar industriell utveckling,
genom att ge förutsättningar för en produktion och konsumtion av offentliga möbler
som var mer resurseffektiv, mindre miljöbelastande och samtidigt stärkte företagens
internationella konkurrenskraft.

Projektet pågick: Januari 2017 – November 2019

Finansiär: Vinnova

Partners: Albin i Hyssna, Allies, Rekomo, Centigo, FLOKK, Gärsnäs, Input interiör, Region Jönköping, Kinnarps, Kammarkollegiet, Linköpings universitet, Lots Design, Offecct, Recycling partner RP, RISE, Region Skåne, SKL Kommentus inköpscentral, Svenssons, Swedese Möbler, Swerea IVF, Trä- och möbelföretagen (TMF), Vasakronan, Västra Götalandsregionen, Volvo, White Arkitekter. Referensgrupp: 100-gruppen, Lerums kommun, Möbelfakta, Naturvårdsverket,  Region Kronoberg, Sustain in Time, Svanen, University of Exeter, Upphandlingsmyndigheten.

Kontakt: Emma Rex, RISE emma.rex@ri.se

Läs slutrapporten här

Ta del av vårt utbildningsmaterial

Projektledning:

RISE Research Institutes
of Sweden

Pin It on Pinterest

Share This

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng