v

Se Nyhetsinläggen under Nyhetsbreven

Klimattal

Klimattal

Underlätta cirkulära flöden med hjälp av spårbarhetsdata Hur kan vi underlätta framtidens cirkulära möbelflöden? Reparationer, försäljning av begagnade möbler i upprepade loopar och andra former av återbruk ställer nya och höga krav på information kopplat till möbler,...

läs mer
Vilka skadliga kemikalier innehåller dina varor?

Vilka skadliga kemikalier innehåller dina varor?

Som företag är du ansvarig för att de produkter du distribuerar eller säljer inte innehåller några farliga ämnen. Men hur vet du om dina varor innehåller skadliga kemikalier? Substitutionscentrum arrangerar en kostnadsfri digital utbildning den 9 december om grunderna.

läs mer
En resa in i den cirkulära framtiden

En resa in i den cirkulära framtiden

Under pandemiåret 2020 är det svårt att resa – men på projektet Framtidsscenarier för cirkulära möbelflödens scenarioworkshop fick deltagarna en chans att resa in i fyra olika framtider och diskutera hur det cirkulära ekosystemet för möbler kan se ut år 2030. I mindre grupper diskuterades hur olika aspekter av cirkularitet utvecklas beroende på vilken värld vi lever i om tio år.

läs mer
Kan ljus vara en tjänst?

Kan ljus vara en tjänst?

Går det att minska resursförbrukning, klimatpåverkan och energibehov genom andra sätt att köpa ”belysning”? Blir det dyrare och krångligare för kunden? I ett nytt projekt undersöks vad som driver och hindrar stora kundorganisationer att köpa ljus som tjänst i stället för att själv äga och förvalta armaturer.

läs mer
DN Debatt. ”Vi handelsanställda vill klimatsäkra vår bransch”

DN Debatt. ”Vi handelsanställda vill klimatsäkra vår bransch”

Handelsanställdas förbund: Att driva på omställningen av vår bransch och samhället som helhet är en facklig kärnfråga. Därför presenterar vi nu en rad förslag till åtgärder för att snabbt ställa om handeln i en mer hållbar riktning. Förslagen är riktade till såväl politiker som företag i vår bransch.

läs mer
Smart och Klart – färdigmöblerat med återbruk

Smart och Klart – färdigmöblerat med återbruk

Vasakronans hyresgäster önskade mer flexibilitet och bekymmersfrihet gällande hyra av lokaler. Lösningen blev konceptet ”Smart och Klart”, där Vasakronan utformat färdigmöblerade lokaler som passar för de flesta företag – och fokus ligger dessutom på återbruk.

läs mer
Sveriges cirkulära strategi – vårt ansvar

Sveriges cirkulära strategi – vårt ansvar

Krönika från RISE: Sveriges regering har nyligen lagt fram en strategi för cirkulär ekonomi. Från ett perspektiv är det fantastiskt att vi kommit så långt! Från att nästan ingen visste vad begreppet innebar för fem – sex år sedan, till att vi som land har en strategi...

läs mer
Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige

Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige

Sveriges regering har lagt fram en strategi för cirkulär ekonomi. Denna nationella strategi pekar ut inriktningen för det arbete som behöver göras för att ställa om till cirkulär produktion, konsumtion och affärsmodeller, samt giftfria och cirkulära materialkretslopp....

läs mer
Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden

Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden

I det avslutade projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden” togs underlag fram om hur enskilda företag, och i viss mån offentliga aktörer, kan ställa om till cirkulär ekonomi. Som en av flera spin-offs på detta arbete startar nu projektet ”Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden”, där frågan lyfts från enskilda aktörer till en systemnivå – hur skulle det kunna se ut när en bransch har ställt om till en cirkulär ekonomi, och vad kommer det att innebära?

läs mer
Gratis vägledning och verktyg för utfasning av farliga kemikalier

Gratis vägledning och verktyg för utfasning av farliga kemikalier

Substitutionscentrum vägleder kemisk substitution, vilket betyder att man hjälper företag och offentlig sektor att fasa ut oönskade ämnen ur produkter och processer. Under 2020 har Substitutionscentrum ett särskilt fokus på möbel- och inredningsbranschen och har tagit fram ett omfattande stödmaterial för att underlätta arbetet med att identifiera och ersätta kemikalier som kan finnas i branschens produkter.

läs mer
Cirkulär upphandling förenklar i Corona-krisen

Cirkulär upphandling förenklar i Corona-krisen

Som del i Region Skånes arbete att verka för mer cirkulära möbelflöden tog man i slutet av 2019 fram ett direktupphandlingsavtal för att testa nya upphandlingsföremål såsom hyra, magasinering och inventering av möbler, samt inköp och återtag av begagnade möbler.

läs mer
Nu drar vi igång Myndighetsdialog cirkulär ekonomi

Nu drar vi igång Myndighetsdialog cirkulär ekonomi

Inom Cirkulära möbelflöden genomfördes inledande rundabordssamtal med myndigheter och bransch på temat cirkularitet och lagstiftning. Vi har nu fått glädjande nyheter att Vinnova godkänner projektet ”Myndighetsdialog cirkulär ekonomi”!

läs mer
Cirkulär design

Cirkulär design

Hur kan cirkulär design se ut? I våra tre nya Snabbfakta ges tre exempel från våra projektparter.

läs mer
Är det lönsamt att återbruka?

Är det lönsamt att återbruka?

Exemplen på miljömässiga vinster av att återbruka möbler radar upp sig men du får ändå inte gehör i organisationen för ett ökat återbruk. Men är det ekonomiskt lönsamt?

läs mer
Remiss för Svanenmärkning av Möbler och inredning

Remiss för Svanenmärkning av Möbler och inredning

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av Möbler och inredning. Dina synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningarnas nämnder och Nordiska miljömärkningsnämnden.

läs mer
Cirkeln är sluten

Cirkeln är sluten

I och med slutkonferensen i november är projektet för cirkulära möbelflöden över. Nu är det upp till branschen att testa de nya affärsmodellerna i verkligheten.

läs mer
Stor enighet om potentialen i cirkulära affärsmodeller

Stor enighet om potentialen i cirkulära affärsmodeller

Potentialen i cirkulära affärsmodeller är stor, för att inte säga enorm. Det rådde det bred enighet om under TMF:s panelsamtal i anslutning till Stockholm Furniture & Light Fair. ”Så gör vi svensk möbelindustri mer cirkulär” var det övergripande temat.

läs mer
Ministermöte för branschen

Ministermöte för branschen

Näringsminister Ibrahim Baylan inledde Stockholm Furniture & Light Fair och påpekade vikten av cirkularitet. Han besökte sedan Trä- och Möbelföretagen (TMF) – med just temat Cirkulära affärsmodeller i sin monter.

läs mer
Lärdomar från projektet

Lärdomar från projektet

”Förändring tar väldigt lång tid och i omställningen gäller det att medvetandegöra och överföra kompetens mellan aktörerna i värdekedjan. Alla länkar i kedjan är lika viktiga”, säger Lars Tööj i en intervju med Circular Hub.

läs mer
Verktyg för spårbarhetsdata

Verktyg för spårbarhetsdata

Reparationer, försäljning av begagnade möbler i upprepade loopar och andra former av återbruk ställer nya och höga krav på information kopplat till möbler, så som innehåll, ursprung, monterings- och demonteringsinstruktioner. Spårbarhetsdata blir då en viktig faktor för att underlätta återbruk.

läs mer
Nya Regionens hus i Skövde

Nya Regionens hus i Skövde

VGR:s nya Regionens hus i Skövde ligger mitt i stan intill resecentrum och högskolan. Det nya huset, som är ett kontorshus, förväntas, förutom samordningsvinsterna, ge ökad miljöhänsyn, ökat kollektivt resande, främja nya arbetssätt och öka Västra götalandsregionens attraktionskraft som arbetsgivare.

läs mer
Volvo Group Future Workplace – Möbelkatalog

Volvo Group Future Workplace – Möbelkatalog

Volvo Group Real Estate är ansvariga för Volvokoncernens fastigheter världen över, och för att underlätta förvaltningen av fastigheter så finns det framtaget ett antal möbelkataloger. Dessa kataloger uppdateras med jämna mellanrum för att på bästa sätt tillgodose verksamhetens behov samt strategiska mål.

läs mer
6 tips hur du ska inreda mer hållbart

6 tips hur du ska inreda mer hållbart

Kan möbelbranschen bli hållbar? Och hur ska det gå till? I ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt har White arkitekter under två år arbetat för att riva de hinder som sätter stopp för återbruk och återvinning i industriell skala.

läs mer
Rapport från slutkonferensen

Rapport från slutkonferensen

En sån slutkonferens vi hade! Cirka 130 personer kom till Göteborg för att lyssna, presentera och nätverka under dagen som gick under temat ”Cirkulär ekonomi: Möbelbranschen ställer om”.

läs mer
Möbelbranschen ställer om

Möbelbranschen ställer om

När projektet Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden ”gick i mål” med slutkonferens i Göteborg den 15 november har branschen tagit flera steg framåt i omställningen – vilket intygas av TMF:s hållbarhetschef Robin Ljungar.

läs mer
Cirkulära affärer slår igenom i möbelbranschen

Cirkulära affärer slår igenom i möbelbranschen

Under tre år har RISE drivit ett projekt för att stimulera cirkulära affärsmodeller i möbelindustrin. När projektet Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden nu avslutas har branschen tagit stora steg framåt.

läs mer
Ta hjälp av vårt LCC-verktyg

Ta hjälp av vårt LCC-verktyg

Att jämföra inköpspris för nyköp av möbler med hyreskostnaden för densamma, när hyreskostnaden omfattar så mycket mer blir missvisande. Ta därför hjälp av vårt LCC-verktyg för att jämföra kostnaderna över en hel livscykel!

läs mer
TMF söker cirkulära affärsmodeller

TMF söker cirkulära affärsmodeller

Har ditt företag en cirkulär produkt som kan passa in i TMF:s tema på 2020 års Stockholm Furniture Fair? TMF:s monter 2020 kommer ha temat cirkulära affärsmodeller, där vi visar upp exempel på cirkulära produkter samt hållbara insatsmaterial, och – inte minst – betonar vikten av att branschen leder väg och agerar ännu mer cirkulärt än idag.

läs mer
Är Borås moget för ”cirkulära möbelflöden”?

Är Borås moget för ”cirkulära möbelflöden”?

”Men det finns även annat som ögat fastnar på, som detta med ”cirkulära möbelflöden”. Vid en första anblick framstår den termen som ett nytt rekord i floskelproduktion, men redan vid en andra fastnar spydigheten i halsen. Idén bakom de hopplösa orden är nämligen inte så dum.”

läs mer
Cirkulär ekonomi och  lagstiftning i möbelindustrin

Cirkulär ekonomi och lagstiftning i möbelindustrin

Cirkulär ekonomi, som ett alternativ till en linjär ekonomi, väcker tankar, möjligheter, frågor och utmaningar. En av dem gäller lagstiftning, då befintlig lagstiftning generellt kan sägas ha en linjär logik. Men hur fungerar det då med lagstiftning och cirkulär ekonomi?

läs mer
Vad blir effekten på klimat och ekonomi med återbruk?

Vad blir effekten på klimat och ekonomi med återbruk?

RISE flyttade från sitt kontor på Eklandagatan i Göteborg till det nybyggda A Working Lab (AWL). I flytten tog RISE med sig sina befintliga möbler, kompletterat med köp av begagnade möbler – men hyr mycket lägre miljöbelastning och vilka ekonomiska besparingar ledde det till? I våra nya snabbfaktor ges svaren!

läs mer
Dags för Designbrief!

Dags för Designbrief!

Vid planeringen av ett nytt designprojekt är det viktigt att ställa sig frågan Varför? Varför avgör projektets relevans. Därför har Cirkulära möbelflöden tagit fram en Designbrief, som kan tydliggöra svaret på frågan och också kan beskriva vad designprojektet ska uppnå.

läs mer
Såhär beräknas miljöeffekten

Såhär beräknas miljöeffekten

Lär dig vad som viktigt att tänka på vid beräkning och kommunikation av miljöeffekter, och vilka antaganden och överväganden som måste göras.

läs mer
Minska affärsriskerna i cirkulära affärsmodeller

Minska affärsriskerna i cirkulära affärsmodeller

I vår nya Snabbfakta ”Minska affärsriskerna i cirkulära möbelflöden” får du lära dig om fyra grundläggande orsaker till att produkter blir oattraktiva – men också om fem principer för att designa framtidsadaptiva produkter.

läs mer
Spårbart projekt

Spårbart projekt

Cirkulära möbelflödens projektledare för arbetspaketet Spårbarhet och märkning, Hanna Lindén, intervjuades av TMF om arbetet med cirkularitet och möbler.

läs mer
Upphandla cirkulärt

Upphandla cirkulärt

Cirkulär upphandling är ett relativt nytt begrepp inom upphandlingsområdet. På en ny webbportal samlas flera initiativ och goda exempel som kan bidra till fortsatt utveckling av området.

läs mer
Den cirkulära kunden

Den cirkulära kunden

En framtida cirkulär ekonomi förutsätter att det finns cirkulära kunder. Men för att agera cirkulärt som kundorganisation krävs en omställning till nya sätt att planera, organisera och styra sin verksamhet.

läs mer
Utbildning om möbler i en cirkulär omställning

Utbildning om möbler i en cirkulär omställning

Sajkla arrangerar den 14 oktober en halvdagsutbildning om cirkulära inredningar och återbruk i offentliga miljöer.  På utbildningen i Göteborg blir det fokus på kunskap och nätverk, från tanke till handling.

läs mer
Cirkulära kontor och normkritik

Cirkulära kontor och normkritik

Två gånger per år samlas projektparterna i projektet Cirkulära möbelflöden för att tillsammans ha workshop och fördjupa sig i olika frågor. I juni hade projektet sin fjärde workshop i Göteborg, och den här gången låg fokus på kundsidan, det vill säga de i projektet som beställer möbler, men också på normkritik och normkreativitet.

läs mer
Säg hej till Sajkla!

Säg hej till Sajkla!

Sajkla är ett bolag som vill revolutionera marknaden för återbruk av möbler till offentliga miljöer. Deras vision är att det ska vara lika enkelt – eller enklare – att välja en snygg och återbrukad möbel som att köpa en ny.

läs mer
CE-märkning i en cirkulär kontext

CE-märkning i en cirkulär kontext

Vad är det som gäller när det kommer till CE-märkning i ett cirkulärt system? En CE-märkning är tillverkarens kvitto på att en produkt uppfyller gällande EU-produktlagstiftning. Att köpa en återbrukad möbel ska vara lika tryggt som att köpa en nytillverkad...

läs mer
Rekomo ger möblerna sju liv

Rekomo ger möblerna sju liv

Varför slänga möbler när de går att återanvända? Cirkulära möbelflödens partner Rekomo tar vara på möbler från företag och cirkulerar dem vidare med minsta möjliga handpåläggning.

läs mer
Vill vi använda återbrukade möbler?

Vill vi använda återbrukade möbler?

Det finns mycket skrivet om utbudssidan av cirkulära möbler – men hur ser efterfrågan ut egentligen? Är folk beredda att använda begagnade eller renoverade möbler?

läs mer
Skapa en mer hållbar inredningsmiljö med en Projektbrief

Skapa en mer hållbar inredningsmiljö med en Projektbrief

Många organisationer har idag hållbarhetsstrategier för att svara upp mot de globala målen. Genom att använda sig av Cirkulära möbelflödens Projektbrief så kan man få stöd att göra något konkret för att skapa en mer hållbar inredningsmiljö.

läs mer
Testa stödverktyg för återbruk

Testa stödverktyg för återbruk

Centrum för cirkulärt byggande söker dig som vill testa verktyg som syftar till ökat återbruk, för att se hur verktygen fungerar och ge synpunkter på hur de kan bli bättre.

läs mer
Legala förutsättningar för cirkulära affärsmodeller

Legala förutsättningar för cirkulära affärsmodeller

Sydsvenska Handelskammaren, Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad bjuder in till en heldagskonferens den 24 april om Legala förutsättningar för cirkulära affärsmodeller – möjligheter och utmaningar. Obs! Sista anmälningsdag är 17 april!

läs mer
Nu ska ekonomin gå runt. Och runt.

Nu ska ekonomin gå runt. Och runt.

Cirkulär ekonomi lyfts fram som ett sätt att få ett mer hållbart samhälle. Det handlar om att förlänga produkters livslängd och minska avfallet. Dagens Samhälle intervjuade Cirkulära möbelflödens Lars Tööj om projektet.

läs mer
Så blir upphandlingen cirkulär

Så blir upphandlingen cirkulär

För att nå en cirkulär ekonomi kan det vara bra att veta hur man ska upphandla cirkulärt. Cirkulära möbelflödens forskare Emma Rex blev intervjuad av Aktuell Hållbarhet för att få fram de fyra bästa sätten att få fram en cirkulär upphandling.

läs mer
IKEA hyr ut möbler i Sverige

IKEA hyr ut möbler i Sverige

Detaljerna kring Ikeas planer på att hyra ut sina möbler börjar nu klarna. Möbeluthyrning av möbler testas till främst företag men även privatkunder.

läs mer
Nya fokusområden för Delegationen för cirkulär ekonomi

Nya fokusområden för Delegationen för cirkulär ekonomi

Nu har Delegationen för cirkulär ekonomi utsett vilka områden man vill fokusera på i sitt arbete. Delegationen, där IVA-projektledaren Caroline Ankarcrona ingår, kommer att titta närmare på plast, offentlig upphandling och design för cirkularitet.

läs mer
Återbruk lönsamt för Volvos Camp X

Återbruk lönsamt för Volvos Camp X

Ute på Hisingen, i lokalen där Volvo Amazon började tillverkas på 1960-talet, har arbetssättet bytts mot produktion till innovation. Camp X är Volvos nya innovationsarena – en plats för möten, innovationer, idéer och utrymmen för att...

läs mer
År 2018 med Cirkulära möbelflöden

År 2018 med Cirkulära möbelflöden

Ett av två år har gått för vårt projekt Cirkulära möbelflöden; ett år där vi tagit stora kliv framåt i arbetet med att införa det cirkulära som det nya linjära. Läs vår årssammanfattning för mer detaljer!

läs mer
Ikeas nya satsning – ska börja hyra ut möbler

Ikeas nya satsning – ska börja hyra ut möbler

Ikea fortsätter att testa nya saker. Efter att ha satsat på nya mindre affärer i centrala delar av storstäder börjar man nu också hyra ut möbler. Den svenska möbeljätten drar igång testverksamhet i Schweiz redan den här månaden.

läs mer
Cirkulärt fokus på RISE

Cirkulärt fokus på RISE

Det statliga forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden lyfter fram cirkularitet i fokus på sin hemsida i början av 2019. Kul tycker vi på cirkularitet.se såklart – särskilt som Cirkulära möbelflöden är lite extra synligt!

läs mer
Workshop med CIRCit

Workshop med CIRCit

Projektet CIRCit syftar till att styra och stödja den nordiska industrin för övergången till cirkulär ekonomi och hållbarhetstänkande.

läs mer
Heja Bollnäs kommun!

Heja Bollnäs kommun!

Bollnäs kommun har beslutat sig för att hyra återbrukade ljusarmaturer istället för att köpa nya. RISE hälsade på för att för att kartlägga och dokumentera.

läs mer
Cirkulära möbelflöden inspirerar

Cirkulära möbelflöden inspirerar

Cirkulära möbelflöden har inspirerat till ett nytt projekt, nämligen projektet Cirkulära värdeflöden som beviljats stöd från Vinnovas program Cirkulär och biobaserad ekonomi. Projektet Cirkulära värdeflöden syftar till att möta samhällets behov av att ta till vara...

läs mer
Finansiering av cirkulära affärsmodeller het fråga

Finansiering av cirkulära affärsmodeller het fråga

Hur får man finansiell snurr på cirkulär ekonomi? Den aktuella frågan besvarar en av Cirkulära möbelflödens forskare, Ann-Charlotte Mellquist (RISE), i tidningen Balans.  "Om företagaren vill gå över till en cirkulär affärsmodell får denne räkna med att kassaflödet...

läs mer
White Monday

White Monday

Snart stundar Black Friday, där konsumtionshetsen lyfts till nya höjder varje år. Som en motpol till dagen har över 130+ företag, organisationer & influencers skapat White Monday, för att visa på alternativ till nykonsumtion. WWF, Naturskyddsföreningen och...

läs mer
Mått på cirkularitet

Mått på cirkularitet

Mått på cirkularitet är användbara för att empiriskt bedöma effekterna av en cirkulär ekonomi gällande lönsamhet, skapande av arbetstillfällen och miljöpåverkan. I dagsläget finns det dock ingen standardiserad metod för att mäta produkters cirkularitet. I den...

läs mer
Cirkulära möbelflöden i rapporten Trendens

Cirkulära möbelflöden i rapporten Trendens

I Upphandlingsmyndighetens rapport Trendens intervjuas Cirkulära möbelflödens projektledare Lars Tööj om projektet. Läs intervjun "Både miljö- och affärsnytta med cirkulära möbelflöden" här Läs hela rapporten "Trendens - Utvecklingen på upphandlingsområdet 2018"...

läs mer
Snål stol vinnare

Snål stol vinnare

David Ericsson (Gärsnäs) med stolen Petite är den svenska vinnaren i designtävlingen Sustainable Chairs.

läs mer
Inspireras av andra återbruksprojekt

Inspireras av andra återbruksprojekt

Läs mer om Göteborg stads, reCreate Design Companys och Göteborgs Universitets samarbetsprojekt ”Kreativt återbruk och redesign i offentliga kontorsmiljöer”.

läs mer
Hej Robin Ljungar, TMF!

Hej Robin Ljungar, TMF!

Robin Ljungar, Miljö- och hållbarhetschef på TMF, är en god ambassadör för projektet Cirkulära möbelflöden. Vi ställde några korta frågor om hans engagemang i projektet.

läs mer
Bäst i Sverige på cirkulära affärer?

Bäst i Sverige på cirkulära affärer?

Den 10 oktober bjuder Science Park Borås och Smart Textiles tillsammans med Västra Götalandsregionen in till en dag fylld med föreläsningar, workshops och diskussioner kring ämnet cirkularitet.

läs mer
Bra workshoppar på Innovationsdagen

Bra workshoppar på Innovationsdagen

Projektledningen för Cirkulära möbelflöden träffade många bra kontakter och fick chans att nätverka om samhälls- och industriutveckling på Innovationsdagen 2018.

läs mer
Riksdagens Gärsnäs-stolar renoveras

Riksdagens Gärsnäs-stolar renoveras

Cirkulära möbelflödens ena partner Gärsnäs stolar finns på många arbetsplatser – bland annat i Riksdagen! Nu renoveras de 35 år gamla stolarna för andra gången.

läs mer
Cirkularitet hett på Möbelmässan

Cirkularitet hett på Möbelmässan

Just nu pågår Stockholm Furniture & Light fair – i dagligt tal Möbelmässan – och projektet Cirkulära möbelflöden är självklart på plats. I år kan man se att många möbeltillverkare har börjat arbeta med cirkularitet.

läs mer
Projektledning:

RISE Research Institutes
of Sweden

Pin It on Pinterest

Share This

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng