Miljöpåverkan av produkter under deras hela livscykler varierar mycket från en produktgrupp till en annan – och till och med inom en viss produktgrupp själv. Det är extremt utmanande att ta itu med eller påverka alla livscykelsteg i olika produktgrupper med ett enda policyverktyg. Därför har EU-kommissionen utvecklat en integrerad produktpolicy (IPP) som omfattar ett antal olika politiska instrument som adresserar livscykelpåverkan från produkter från olika vinklar.

Som en del av kommissionens IPP är grön offentlig upphandling (GPP, KOM 2008/400) ett frivilligt verktyg som leds av GD JRC för Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö. Andra politiska verktyg som är relevanta för IPP inkluderar EU-Ecolabel (förordning (EG) nr 66/2010), energimärkning (direktiv 2010/30 / EU), ekodesign för energirelaterade produkter (direktiv 2009/125 / EG), End-of-waste-kriterier (relaterat till ramdirektivet om avfall 2008/98 / EG) och direktivet om industriella utsläpp (direktiv 2010/75 / EU).

Översynen av EU: s GPP-kriterier för alla produktgrupper genomförs med jämna mellanrum och prioriterar produktgrupper där kriterierna kan ha blivit föråldrade, antingen på grund av innovation, marknadsförändringar eller nya rättsliga, tekniska eller miljömässiga krav.

En nära relation mellan EU: s miljömärkningskriterier och EU: s GPP-kriterier är önskvärt, så att båda politiska verktygen kan ömsesidigt stödja varandra för att öka medvetenheten bland inköpare och marknadsupptagning.

Mer än upphandling

Syftet med forskningen har varit att identifiera den viktigaste miljöpåverkan av möbelprodukter och överväga på vilka sätt miljöpåverkan kan minskas genom tillämpning av tekniska kriterier som respekterar relevanta vetenskapliga, juridiska och politiska överväganden.

De tidigare EU-GPP-kriterierna för möbler var främst inriktade på upphandling av nya möbler. Men eftersom organisationer blir alltmer medvetna om de potentiella kostnads- och miljöbesparingar som kan uppnås genom att förlänga möbellivet (till exempel genom ombyggnad eller reparation) ansågs det nödvändigt att erbjuda ett tillvägagångssätt mot potentiell upphandling av möbelreparation/renoveringstjänster.

Det observerades också att många möbelprodukter blir föråldrade trots att de fortfarande är helt funktionella, eller att de endast behöver mindre reparationer (till exempel på grund av kontorsflyttningar, förändringar i inredning av offentliga byggnader etc.). I dessa fall finns det ett tydligt restvärde för de föråldrade möblerna och upphandlarna uppmanas att engagera sig med organisationer som är utrustade med att samla möbler, leverera dem till nya användare och ta ansvar för demontering och återvinning/bortskaffande av eventuella oförbrukningsbara möbler.

Revision of the EU Green Public Procurement (GPP) criteria for Furniture (pdf)

Corrigendum (pdf)

Projektledning:

RISE Research Institutes
of Sweden

Pin It on Pinterest

Share This

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng